Ơn gọi

Đào tạo

Các giai đoạn đào tạo và huấn luyện:

  1. Giai đoạn tìm hiểu: nam thanh niên công giáo tuổi từ 18-30, có bằng đại học, cao đẳng. Ứng sinh đến cộng đoàn Hội Dòng để liên hệ trực tiếp hoặc điện thoại với người phụ trách Ơn Gọi.
  2. Giai đoạn ứng sinh: Giai đoạn này kéo dài từ 6-18 tháng, ứng sinh sẽ được trau dồi một số kiến thức cơ bản. Hồ sơ cần có: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Hội Dòng), giấy Chứng Nhận Rửa Tội và Thêm Sức, giấy chứng hôn của Cha Mẹ, và thư giới thiệu của Linh mục chính xứ hoặc của cha linh hướng.
  3. Giai đoạn tiền tập: Giai đoạn này được kéo dài từ 6-12, ứng sinh được mời gọi sống ơn gọi Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử một cách thiết thực hơn tại nhà đào tạo.
  4. Tập viện: Tiến trình đào tạo kéo dài ít nhất là một năm, tập sinh học hỏi ba lời khấn: Vâng lời, Khó nghèo và Khiết tịnh, đặc biệt đào sâu căn tính đời sống Tôi Tớ Đấng Bầu Cử; qua đó, sẽ giúp tập sinh ý thức và phát triển cách toàn diện.
  5. Khấn tạm và Khấn trọn: Mãn tập viện, tập sinh sẽ được tuyên khấn các lời khấn của đời sống thánh hiến, đặt nền tảng trên Tin Mừng và Đức ái. Mỗi lời khấn là một hình thức từ bỏ, để theo Đức Kitô và hòa mình với các anh em trong cộng đoàn. Khấn tạm hàng năm, thời gian từ 3-5 năm. Sau đó là khấn trọn và trở thành thành viên chính thức của Hội Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử.

Liên Hệ

Phụ trách ơn gọi:
Linh mục Peter Phùng Ngọc Khẩn, s.P.
Nhà Thỉnh Sinh: 884/30 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp, Tp. HCM.
Di động: 0359.223.995