Cộng Đoàn Mừng Ngày Thành Lập Dòng

8 January, 2019 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 378 Lượt xem

Ngày 5/1/2019, Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử đã đánh dấu thêm móc son thứ 72 kể từ ngày thành lập Dòng (5/1/1947). Tuy trải qua biết bao những thăng trầm, nhưng nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp của nhiều người,  Dòng vẫn đang tiếp tục triển nở trong ân sủng của Thiên Chúa.  Ý thức được điều đó, và cùng với linh đạo của Dòng “Vì Đức Kitô trong các linh mục của Người“, anh em cùng với các mục tử mở mang Nước Chúa, và trở nên như những khí cụ bình an mang tình thương của Thiên Chúa đến với những người cần được sự giúp đỡ.

Hòa trong niềm vui đó, cộng đoàn anh em ở Việt Nam đã cùng nhau quy tụ để hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo Hội, cám ơn sự nâng đỡ và hỗ trợ  về vật chất và tinh thần của quý thân nhân, ân nhân xa gần. Thánh lễ được cử hành các trọng thể vào ngày Lễ Hiển Linh, lúc 9h30, do Cha Antôn Vũ Đức Long, s.P., phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse chủ tế.