Tag: toitodangbaucu

Mừng Chúa giáng sinh

  Kính chúc quí vị thân hữu xa gần, quí ân nhân một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức. Ban truyền thông Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử...

MERRY CHRISTMAS 2018

Đại lễ Chúa Giáng Sinh đã gần kề, ban truyền thông Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử xin giới thiệu máng cỏ của cộng đoàn Thỉnh viện năm nay....