Video

[Video] THÁNH LỄ VĨNH KHẤN THẦY LUCA SƠN VÀ GIUSE TRUNG – Ngày 08 tháng 09 năm 2019

“Đi theo Chúa và từ bỏ mọi sự là điều cần thiết cho đời tông đồ nhưng lại khó thực hiện”. Linh mục Giuse Maria Đặng Văn Rao -chánh...

Mừng Chúa giáng sinh

  Kính chúc quí vị thân hữu xa gần, quí ân nhân một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức. Ban truyền thông Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử...

MERRY CHRISTMAS 2018

Đại lễ Chúa Giáng Sinh đã gần kề, ban truyền thông Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử xin giới thiệu máng cỏ của cộng đoàn Thỉnh viện năm nay....