Hồng ân Tuyên khấn Lần đầu – năm 2022

1 July, 2022 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 1498 Lượt xem

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử cùng quý cha đồng tế và cộng đoàn phụng vụ đã dâng Thánh Lễ với nghi thức tuyên khấn lần đầu cho 5 tập sinh:

Anthony Nguyễn Hoàng Bảo

Francis Xavie Trần Cao Thuần

Joseph Hoàng Đình Quang

Peter Võ Trường Phú

Michael Nguyễn Tấn Dũng

Thánh Lễ được long trọng cử hành tại thánh đường giáo xứ Trung Bắc, hạt Xóm Mới, Sài Gòn  vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 06 năm 2022 do Cha Phê-rô Nguyễn Văn Thắc, s.P., bề trên cộng đoàn Sài Gòn chủ tế. Hiệp thông trong Thánh Lễ có sự hiện diện của quý cha trong dòng, quý cha nghĩa phụ của các tân khấn sinh, quý cha bề trên các dòng tu, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận Sài Gòn cùng quý tu sĩ, quý thân hữu, ân nhân, bạn bè, quý khách mời.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên các tân khấn sinh, để lời tuyên khấn được sự trợ giúp của Chúa sẽ trở nên tròn đầy nơi từng ơn gọi dâng hiến.

Link hình ảnh và video clip ngày Tuyên khấn:

https://drive.google.com/drive/folders/1I34rFOyU8HAr7MrNu-p6jnR0p6BErBbw?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=Tt91Js2j1R4&t=97s