s.P. Việt Nam

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH ƠN GỌI 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI 2024 Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử (The Servants of the Paraclete) trân trọng thông báo đến Quý cha, Quý phụ huynh và...

Hội Dòng: Thư Thông Báo Phong Chức Phó Tế 2022

Thưa anh em, Tôi vui mừng chia sẻ với anh em một tin vui của Hội Dòng chúng ta, rằng hai thầy: Giuse Trần Chí Trung, Luca Giuse Phạm...

Hồng ân Tuyên khấn Lần đầu – năm 2022

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử cùng quý cha đồng tế và cộng đoàn phụng vụ đã dâng Thánh Lễ với nghi...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI NĂM 2022 Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử – Servants of the Paraclete – trân trọng thông báo đến Quý cha, Quý phụ...

Niềm hy vọng hằng sống

“Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để...

Thánh Lễ với nghi thức tuyên khấn trọn đời – năm 2021

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, thầy Phê-rô Nguyễn Văn Tiếp, s.P. đã tuyên khấn trọn đời trong linh đạo dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, servants of...

Mừng Lễ Bổn Mạng Dòng và Lãnh Nhận Tác Vụ Đọc Sách Giúp Lễ

Hoà chung trong niềm vui của Hội Thánh trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hôm nay, Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử cũng long trọng mừng ngày...

Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử: Tam Nhật Vượt Qua 2021

Trong bối cảnh mà nhiều quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua năm nay cũng thể hiện được một...

Thư mục vụ mùa Vọng và Giáng sinh của Cha Tổng Quyền

...

Thư Mục Vụ Mùa Vọng của Cha Tổng Quyền David T. Fitzgerald, s.P.

In the second Reading from the Book of Titus 3:4-7 for the Mass at Dawn on Christmas Day – we hear the following words: When the kindness and generous...

[Video] THÁNH LỄ VĨNH KHẤN THẦY LUCA SƠN VÀ GIUSE TRUNG – Ngày 08 tháng 09 năm 2019

“Đi theo Chúa và từ bỏ mọi sự là điều cần thiết cho đời tông đồ nhưng lại khó thực hiện”. Linh mục Giuse Maria Đặng Văn Rao -chánh...

Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử: Hồng ân Vĩnh Khấn

WGPSG – “Đi theo Chúa và từ bỏ mọi sự là điều cần thiết cho đời tông đồ nhưng lại khó thực hiện”. Linh mục Giuse Maria Đặng Văn Rao...

6 Anh Em Thỉnh Sinh Việt Nam Lãnh Nhận Tu Phục Và Gia Nhập Tập Viện Khóa 2019-2020

Khi một bông hoa đã cắm rễ sâu vào một vùng đất đầy mầu mỡ, thì bông hoa ấy bắt đầu trổ sinh hoa trái. Ơn gọi nơi mỗi...

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI CỦA HAI THẦY DÒNG TÔI TỚ ĐẤNG BẦU CỬ

...