Nghi Thức Đón Nhận Lớp Tiền Tập 2018

9 December, 2018 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 2518 Lượt xem
[dropcap]N[/dropcap]hân ngày lễ kính trọng thể các thánh của Thiên Chúa, ngày 1/11/2018, Cộng đoàn Nhà Tìm hiểu thuộc Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử đã cử hành nghi thức đón nhận ba anh em tân tiền tập sinh bước vào giai đoạn huấn luyện chính thức của Dòng: giai đoạn Tiền Tập. Trong bài chia sẻ của mình với ba tân tiền tập sinh, cha Gioan Baotixita Trịnh Văn Hoan, giám đốc nhà tìm hiểu, nhắc nhở anh em nhìn lại con đường mà anh em đang bước đi chính là hồng ân của Thiên Chúa. Vì vậy, khi nhìn nhận ơn gọi của chúng ta thuộc về Thiên Chúa, chúng ta sẽ sống cho Ngài bằng việc thực thi đức ái trong cộng đoàn.

Sau nghi thức là Thánh Lễ do Cha Antôn Vũ Đức Long, s.P., phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse chủ tế.

Sau đây là một vài hình ảnh của ngày vui này: