TÌM HIỂU ƠN GỌI

LINH ĐẠO

“Vì Đức Kitô trong các Linh mục của Người” là bản chất ơn gọi của người tôi tớ Đấng Bầu Cử. Để thực hiện sứ mệnh chăm sóc các Linh mục và nam tu sĩ, dù ở bất cứ đâu, Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử nói chung và mỗi thành viên của Hội Dòng nói riêng luôn là nơi giúp họ tìm được sự nghỉ ngơi bình an, nơi làm mới lại tình yêu thuở ban đầu của họ với Thiên Chúa, nơi nối kết và hàn gắn tình yêu của họ với Thiên Chúa, nơi chở che cho họ, những người gặp đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, có thể nói rằng, nhà Dòng là nhà của các Linh mục và nam tu sĩ.

ĐỜI SỐNG

Tôn sùng mầu nhiệm Thánh Thể là trung tâm của đời sống tôi tớ Đấng Bầu Cử. Vì thế, ngoài việc cử hành các giờ kinh Phụng vụ, Thánh Lễ, tôi tớ Đấng Bầu Cử luôn đặt mình trước mầu nhiệm Cực Thánh qua giờ Chầu Thánh Thể mỗi ngày để trước hết xin ơn thánh hóa và canh tân cho chính mình và cho các linh mục và tu huynh.

ĐÀO TẠO

Để trở thành linh mục hay tu huynh của Dòng, ứng sinh phải trải qua các giai đoạn đào tạo như sau:

Giai đoạn tìm hiểu: Ứng sinh có ý hướng ngay lành có ý định tìm hiểu Hội dòng sẽ được tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cha đặc trách về ơn gọi qua thư từ, email, điện thoại hoặc thăm viếng Nhà Ứng sinh.

Giai đoạn ứng sinh: Ứng sinh sẽ được trau dồi một số kiến thức căn bản để chuẩn bị cho giai đoạn Tiền Tập như: đời sống cộng đoàn, đời sống cầu nguyện, đời sống nhân bản và đức tin, học tiếng Anh. Giai đoạn này được kéo dài từ 6-18 tháng tại nơi mà ứng sinh được chỉ định.

Giai đoạn tiền tập: Ứng sinh được mời gọi sống và tìm hiểu ơn gọi Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử một cách mật thiết hơn. Giai đoạn này được kéo dài từ 6-12 tháng nơi Hội dòng chỉ định, có thể tại nhà đào tạo ở Việt Nam hoặc Philippines.

Tập viện: Các ứng sinh được học hỏi về linh đạo, trau dồi thêm về Kinh Thánh, Giáo lý Công giáo, cầu nguyện.. nhằm mục đích giúp tập sinh ý thức và phát triển cách toàn diện. Thời gian của tập viện kéo dài ít nhất là một năm.

Khấn tạm và Khấn trọn: Sau khi mãn tập viện, tập sinh sẽ được tuyên khấn các lời khấn của đời sống thánh hiến. Khấn tạm được thực hiện hàng năm, trong khoảng thời gian từ 3-5 năm; sau đó, đương sự sẽ được khấn trọn và trở thành thành viên chính thức của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử.

ĐIỀU KIỆN

  1. Các bạn nam Công giáo
  2. Có ước muốn tìm hiểu đời sống tu trì
  3. Có sức khỏe thể lý và tâm lý ổn định
  4. Độ Tuổi: từ 20 tuổi đến 30 tuổi, đang học đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học
  5. Có đầy đủ các chứng thư cần thiết.

LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ:
440/13/77 Thống Nhất- P.16- Gò Vấp- HCM

Website: https://servantsoftheparaclete.org/ – https://toitodangbaucu.net

——————

BAN MỤC VỤ ƠN GỌI:

– Linh mục Phêrô Phùng Ngọc Khẩn, s.P., điện thoại di động: 0359.223.995