Nghi Thức Đón Nhận Lớp Tiền Tập 2018

Nhân ngày lễ kính trọng thể các thánh của Thiên Chúa, ngày 1/11/2018, Cộng đoàn Nhà Tìm hiểu thuộc Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử đã cử hành nghi...