Mừng Chúa giáng sinh

  Kính chúc quí vị thân hữu xa gần, quí ân nhân một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức. Ban truyền thông Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử...