Mừng Chúa giáng sinh

24 December, 2018 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 629 Lượt xem

 

Kính chúc quí vị thân hữu xa gần, quí ân nhân một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức.

Ban truyền thông Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử kính chúc.

Mừng Chúa giáng sinh 2018.