[Video] THÁNH LỄ VĨNH KHẤN THẦY LUCA SƠN VÀ GIUSE TRUNG – Ngày 08 tháng 09 năm 2019

19 September, 2019 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 993 Lượt xem

“Đi theo Chúa và từ bỏ mọi sự là điều cần thiết cho đời tông đồ nhưng lại khó thực hiện”.

Linh mục Giuse Maria Đặng Văn Rao -chánh xứ giáo xứ Thanh Long, GP Long Xuyên (Lm Giuse Maria)- đã chia sẻ như thế với cộng đoàn, khi ngài giảng lễ trong Thánh lễ tuyên khấn Trọn đời cho 2 tu sĩ: Luca Giuse Phạm Hồ Hùng Sơn và tu sĩ Giuse Trần Chí Trung, thuộc dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử (dòng s.P.), vào lúc 10g ngày 08.9.2019 tại nguyện đường An dưỡng viện – trụ sở Phát Diệm, số 212, Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Thánh lễ trọng thể do Lm Antôn Vũ Đức Long, s.P. -phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse thuộc dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử (Lm An tôn)- chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha thuộc dòng s.P. tại Việt Nam, quý cha dòng và triều trong và ngoài giáo hạt Xóm Mới.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài hai tu sĩ tuyên khấn Trọn đời, còn có quý tu sĩ dòng s.P. quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách mời và giáo dân lân cận.