MERRY CHRISTMAS 2018

20 December, 2018 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 896 Lượt xem

Đại lễ Chúa Giáng Sinh đã gần kề, ban truyền thông Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử xin giới thiệu máng cỏ của cộng đoàn Thỉnh viện năm nay.