Hội Dòng: Thư Thông Báo Phong Chức Phó Tế 2022

20 August, 2022 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 1325 Lượt xem

Thưa anh em,

Tôi vui mừng chia sẻ với anh em một tin vui của Hội Dòng chúng ta, rằng hai thầy:

Giuse Trần Chí Trung,
Luca Giuse Phạm Hồ Hùng Sơn

sẽ được lãnh tác vụ Phó tế tại Đan Viện Đức Mẹ núi Oliu ở Maciano, nước Ý, vào lúc 6 giờ chiều ngày 3 tháng 9 năm 2022 (theo múi giờ Ý) bởi  Đức Giám Mục Andrea Turazzi của Giáo phận San Marino-Montefeltro. Chúng ta hãy hiệp nguyện cho các thầy vì các thầy đang chuẩn bị đến Maciano vào tháng này cùng với một số thành viên từ Việt Nam, cho sự kiện quan trọng này của Hội Dòng chúng ta. Vui lòng đọc lá thư đính kèm của Cha Raffaele.

Mừng lễ thánh Helena!

Isaac Boakye.

 

============================================

Diaconate Ordination
Dear Brethren,
I am glad to share with you the good news of our congregation that, our Brothers Joseph Trung and Luke Pham Son will be ordained to the Sacred Order of Deacons in the Monastery of Our Lady of Olives in Maciano, Italy on the 3rd of September, 2022 at 6:00 pm (Italian
time) by Most Rev. Andrea Turazzi, Catholic Bishop of San Marino-Montefeltro. Let us support them with our prayers as they are preparing to travel to Maciano this month with some of our members from Vietnam, for this important event for our congregation. Kindly read the attached letter from Father Raffaele.
A Blessed Day of Saint Helena!
Isaac Boakye.