Niềm hy vọng hằng sống

16 May, 2022 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 965 Lượt xem

“Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người” (Hr 9,28).

Trong niềm tin vào sự phục sinh và ơn cứu độ của Đức Ki-tô, Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử phó dâng ông cố Augustine Võ Hà, là thân phụ của linh mục Anthony Võ Văn Tâm, s.P., vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa chiếu rọi ánh sáng phục sinh vinh hiển trên ông cố Augustine và an ủi tang quyến.

Kính xin quý thân hữu, ân nhân thêm lời cầu nguyện để thân phụ của người anh em trong dòng sớm hưởng niềm vui vĩnh cửu bên Chúa.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ.