Âm nhạc

Đáp Ca Tuần Thánh || Anh Em Thỉnh Sinh

Chúa Nhật Lễ Lá: Thánh Vịnh 21 – Lm. Kim Long Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Vịnh 115 Thứ Sáu Tuần Thánh: Phó Thác – Lm. Nguyễn Duy Lễ...

Nhạc phẩm: Chúa Yêu Người (Nhạc ngoại, Lời Việt: Br. Luke)

Nhạc phẩm: Chúa Yêu Người (Nhạc ngoại, Lời Việt: Br. Luke) Trình bày: Anh em thỉnh sinh....

[Đáp Ca] Thánh Vịnh 33 – Lm. Thái Nguyên || Lê Công Chính

...

[Caroling] What Child Is This – JB. Hoan, s.P.

...

Tán Tụng Hồng Ân

Cùng hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa ngày kỷ niệm thụ phong linh mục của các anh: 1. Gioan B. Trịnh Văn Hoan, s.P. 2. An-tôn Nguyễn...

Có Một Tình Yêu – Sr. Linh, Thiên Phú, Br. Luke

Sáng tác: Lm. Ân Đức Thể hiện: Sr. Linh, Thiên Phú, Br. Luke  ...

Anh Hùng Tử Đạo (Solo Organ) – Br. Luke, s.P.

...