Nhạc phẩm: Chúa Yêu Người (Nhạc ngoại, Lời Việt: Br. Luke)

19 April, 2019 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 195 Lượt xem

Nhạc phẩm: Chúa Yêu Người (Nhạc ngoại, Lời Việt: Br. Luke)

Trình bày: Anh em thỉnh sinh.