Liên hệ

Hội Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử

Địa chỉ Nhà Chính: 440/13/77 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Nhà Tập: 884/30 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Email: toitodangbaucu@gmail.com

Ban Mục Vụ Ơn Gọi:

– Linh mục Phêrô Phùng Ngọc Khẩn, s.P., điện thoại di động: 0359.223.995