Liên hệ

Hội Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử

Địa chỉ Nhà Chính: 440/13/77 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Nhà Thỉnh Sinh: 884/30 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Điện thoại: 028.39161492

Email: toitodangbaucu@gmail.com