Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử: Tam Nhật Vượt Qua 2021

6 April, 2021 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 720 Lượt xem

Trong bối cảnh mà nhiều quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua năm nay cũng thể hiện được một ý nghĩa cụ thể rất quan trọng. Thực vậy, Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa, đã chịu chết và phục sinh, ngõ hầu dẫn đưa nhân loại chúng ta ra khỏi đau khổ và tội lỗi. Tam Nhật Vượt Qua cho chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa và giữ vững niềm hy vọng vào sự phục sinh sau này.

Cũng trong tâm tình đó, tất cả anh em dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử tại Việt Nam cũng đã cử hành Tam Nhật Vượt Qua cùng với nhau tại ngôi nhà nguyện nhỏ bé của cộng đoàn. Thánh lễ cũng như nghi thức tưởng niệm được cử hành bởi cha Giuse Nguyễn Văn Doanh, sP.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi lại: