Thánh Lễ với nghi thức tuyên khấn trọn đời – năm 2021

16 October, 2021 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 1463 Lượt xem

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, thầy Phê-rô Nguyễn Văn Tiếp, s.P. đã tuyên khấn trọn đời trong linh đạo dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, servants of the Paraclete.

Thánh Lễ được cử hành vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại nguyện đường cộng đoàn Thánh Giuse do Linh mục An-tôn Vũ Đức Long, s.P. chủ tế.

Vì ảnh hưởng của đại dịch, nên Thánh Lễ được cử hành nội bộ với sự hiện diện của quý Cha đồng tế, quý tu sĩ trong cộng đoàn và quý khách mời trong mức hạn chế.

Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho tân khấn sinh và cho nhà dòng để linh đạo Tôi Tớ Đấng Bầu Cử được triển nở trong ơn Chúa. Xin chân thành tri ân quý thân hữu, ân nhân và bạn bè xa gần đã đồng hành, hiệp thông cùng tân khấn sinh và nhà dòng. Cầu chúc quý vị được dồi dào ơn Chúa để cuộc sống mỗi người vừa làm rạng danh Thiên Chúa, vừa mưu ích cho tha nhân trong tình Chúa, tình người.

 • IMG00049
 • IMG00184
 • IMG00195
 • IMG00094
 • IMG00025
 • IMG00064
 • IMG00092
 • IMG00173
 • IMG00130
 • IMG00016
 • IMG00009
 • IMG00129
 • IMG00135
 • IMG00062
 • IMG00101
 • IMG00013
 • IMG00003
 • Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 2021
 • IMG00180
 • IMG00076

https://photos.app.goo.gl/m3t2bsQLXWrV5H9aA