Lặp lại lời khấn dòng

Hoà cùng Giáo hội hoàn vũ trong ngày lễ kính Thánh tông đồ Mat-thêu, dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử hân hoan dâng Thánh Lễ với nghi thức lặp...