Hoạt động

Nghi Thức Đón Nhận Lớp Tiền Tập 2018

Nhân ngày lễ kính trọng thể các thánh của Thiên Chúa, ngày 1/11/2018, Cộng đoàn Nhà Tìm hiểu thuộc Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử đã cử hành nghi...

Lặp lại lời khấn dòng

Hoà cùng Giáo hội hoàn vũ trong ngày lễ kính Thánh tông đồ Mat-thêu, dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử hân hoan dâng Thánh Lễ với nghi thức lặp...