THEO DẤU ÁNH SAO: VIẾNG THĂM TRẠI PHONG BẾN SẮN

  “Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Trong tinh thần sống mùa Giáng Sinh đón mừng Ngôi Hai xuống thế làm...