“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” – JB. Trịnh Văn Hoan, s.P.

2 April, 2021 Tôi Tớ Đấng Bầu Cử 1087 Lượt xem

JB. Trịnh Văn Hoan, s.P.

1. Nếu như tội lỗi làm con người ly tán, xa rời Thiên Chúa và xa rời tha nhân thì tình yêu từ trời cao, tình yêu ” Hiền Phụ” và tình yêu của Đấng chịu đóng đinh làm cho con người được xích lại gần và hiệp thông, nên một trong Thiên Chúa và tha nhân. Vì khát khao của Chúa Giêsu là chúng ta được nên một với nhau và trong Thiên Chúa ( x. Ga 17, 20-23).

Và nếu tội đã làm cho con người gục ngã thì Thiên Chúa đã đứng đó cho con người chỗi dậy. Trên Thập giá, Chúa Giêsu chịu đóng đinh cùng hai tên trộm cướp, và người lính đã đánh dập óng chân hai người trộm cướp này nhưng đã không đập gãy óng chân Chúa Giêsu. Hình ảnh này mang ý nghĩa sâu xa là con người đã gục ngã, tan nát hình hài và không còn nguyên vẹn vì tội lỗi, còn đối với Chúa Giêsu cái chết của Ngài đã chiến thắng tội lỗi và Ngài đã không bị đập gãy óng chân vì Ngài là “Đấng vô tội” và không gục ngã trước tội lỗi. Hình ảnh tên lính không đập gãy óng chân Ngài nghĩa là : Ngài đứng đó cho con người chỗi dậy. Thiên Chúa đứng cho con người đứng lên.

2. Nếu sự hận thù làm con người xa cách và không còn ở lại trong Thiên Chúa và tha nhân thì sự tha thứ của Thiên Chúa như chất keo gắn kết và làm cho con người được hòa giải với Thiên Chúa và hòa giải với nhau. Chính nhờ sự hòa giải này mà tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với nhau không còn khoảng cách, không còn là hai nhưng mà là một.

Thiên Chúa muốn con người hòa giải với Ngài và ” ở lại trong tình thương của Ngài” nên đã mở một lối đi cho con người đi vào trong hiệp nhất bằng việc mở banh cạnh sườn của Chúa Giêsu. “Cạnh sườn” nói đến sự hiệp nhất nên một. Nếu như Thiên Chúa đã lấy xương sườn ông Ađam để tác tạo nên bà Eva để họ được nên một như Ađam đã thốt lên khi chiêm ngắm Eva: ” này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” ( x. St 2, 23), thì cạnh sườn của Đức Giêsu mở ra, cạnh sườn của Ađam mới là lối dẫn con người vào trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Thiên Chúa và với nhau.

3. Mỗi lần nhìn lên Đấng đã chịu đóng đinh là mỗi lần chúng ta đang được mời gọi đi vào trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và Ngài đang đứng đó đợi chờ mỗi người chúng ta.