Hoạt Động

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH ƠN GỌI 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI 2024 Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử (The Servants of the Paraclete) trân trọng thông báo đến Quý cha, Quý phụ huynh và...

Đức Thánh Cha tiếp Tổng Công nghị dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử

Sáng thứ Bảy ngày 24/6, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Tổng Công nghị dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử. Ngài mời gọi các tu sĩ, trong thời...

Hội Dòng: Thư Thông Báo Phong Chức Phó Tế 2022

Thưa anh em, Tôi vui mừng chia sẻ với anh em một tin vui của Hội Dòng chúng ta, rằng hai thầy: Giuse Trần Chí Trung, Luca Giuse Phạm...

Hồng ân Tuyên khấn Lần đầu – năm 2022

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử cùng quý cha đồng tế và cộng đoàn phụng vụ đã dâng Thánh Lễ với nghi...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI NĂM 2022 Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử – Servants of the Paraclete – trân trọng thông báo đến Quý cha, Quý phụ...

Niềm hy vọng hằng sống

“Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để...

Đồng Hành

Cha Gerald M.C Fitzgerald – Một ngôn sứ thật cho đời sống linh mục

MỘT NGÔN SỨ THỰC CHO ĐỜI SỐNG LINH MỤC Cha Gerald M.C Fitzgerald Đấng sáng lập Dòng Tôi Tới Đấng Bầu Cử Cùng cầu nguyện cho Linh mục và...

Lễ Đức Maria Mẹ Chúa Chiên Lành, Đấng Bảo Trợ của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ CHÚA NHÂN LÀNH Thứ 7 trước chúa nhật 4 Phục Sinh, Lễ Trọng, Đấng Bảo trợ của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử Lễ...

“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” – JB. Trịnh Văn Hoan, s.P.

JB. Trịnh Văn Hoan, s.P. 1. Nếu như tội lỗi làm con người ly tán, xa rời Thiên Chúa và xa rời tha nhân thì tình yêu từ trời...

Kẻ trao nộp và người trao ban – Luca Giuse Phạm Hồ Hùng Sơn, s.P.

Luca Giuse Phạm Hồ Hùng Sơn, s.P. Tin Mừng Gio-an trong trình thuật thương khó không gọi Giu-đa là kẻ phản bội nhưng là kẻ nộp Đức Giê-su (Ga...