Hoạt Động

Thánh Lễ với nghi thức tuyên khấn trọn đời – năm 2021

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, thầy Phê-rô Nguyễn Văn Tiếp, s.P. đã tuyên khấn trọn đời trong linh đạo dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, servants of...

Hồng phúc vĩnh khấn – tại Ghana, Châu Phi, năm 2021

Hồng phúc vĩnh khấn Chúc mừng thầy Thomas Asibey Osei, s.P. trong ngày tuyên khấn trọn đời. Thánh Lễ được cử hành tại Ghana do Đức Giám Mục Thomas...

Mừng Lễ Bổn Mạng Dòng và Lãnh Nhận Tác Vụ Đọc Sách Giúp Lễ

Hoà chung trong niềm vui của Hội Thánh trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hôm nay, Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử cũng long trọng mừng ngày...

Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử: Tam Nhật Vượt Qua 2021

Trong bối cảnh mà nhiều quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua năm nay cũng thể hiện được một...

Thư mục vụ mùa Vọng và Giáng sinh của Cha Tổng Quyền

...

Thư Mục Vụ Mùa Vọng của Cha Tổng Quyền David T. Fitzgerald, s.P.

In the second Reading from the Book of Titus 3:4-7 for the Mass at Dawn on Christmas Day – we hear the following words: When the kindness and generous...

Đồng Hành

Cha Gerald M.C Fitzgerald – Một ngôn sứ thật cho đời sống linh mục

MỘT NGÔN SỨ THỰC CHO ĐỜI SỐNG LINH MỤC Cha Gerald M.C Fitzgerald Đấng sáng lập Dòng Tôi Tới Đấng Bầu Cử Cùng cầu nguyện cho Linh mục và...

Lễ Đức Maria Mẹ Chúa Chiên Lành, Đấng Bảo Trợ của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ CHÚA NHÂN LÀNH Thứ 7 trước chúa nhật 4 Phục Sinh, Lễ Trọng, Đấng Bảo trợ của Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử Lễ...

“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” – JB. Trịnh Văn Hoan, s.P.

JB. Trịnh Văn Hoan, s.P. 1. Nếu như tội lỗi làm con người ly tán, xa rời Thiên Chúa và xa rời tha nhân thì tình yêu từ trời...

Kẻ trao nộp và người trao ban – Luca Giuse Phạm Hồ Hùng Sơn, s.P.

Luca Giuse Phạm Hồ Hùng Sơn, s.P. Tin Mừng Gio-an trong trình thuật thương khó không gọi Giu-đa là kẻ phản bội nhưng là kẻ nộp Đức Giê-su (Ga...